Startsiden
Utstillingsliste 2018
Kunstnere
Utstilling
Neste utstilling
Galleribilder
Servicekontoret
Plantegning
Utstillinger 2008
Utstillinger 2009
Utstillinger 2010
Utstillinger 2011
Utstillinger 2012
Utstillinger 2013
Utstillinger 2014
Utstillinger 2015
Utstillinger 2016
Utstillinger 2017
Utstillinger 2018
Kontakt
29/9 - 21/10 Bjørg Holene, maleri  CV
(Klikk på bildene for større format)

Pressemelding.

"FARGE ER VERDENS HUD"
(Sonia Delaunay, russisk /fransk maler 1885 - 1979)

GALLERI HEER, Seilduksgata 4 B, 0553 Oslo

Bjørg Holene - Maleri utstilling 29.09.- 21.10.2018

Menneskets øyne er et selvstendig sanseorgan. Det har egne funksjoner som reagerer med subjektive fargefenomen på stimuli i lyset. Fargefenomen som kalles simultan - og suksessiv kontrast. Fenomenene er universelle.
Menneskehjernens tolkning og forståelse av sansestimulansene er et sammensatt kompleks.
I 2018 er man i vestlig vitenskap kommet til en forståelse for forskjellen mellom det optiske spektret som vitenskapsmannen Isaac Newton (1642 -1727) observerte og fenomenet om menneskelig sansing som opptok humanisten og dikteren Johan Wolfgang Goethe (1749 - 1832).
Universets lys, jordens materie, samfunnets ytre og eget indre miljø har møblert min håndverker bevissthet med utallige inntrykk.
Jeg søker med ærefrykt å organisere disse inntrykkene på lerreter. Med en viss viten og erfaring søker jeg å forme inntrykkene til linjer i kantede klanger med fargenes fremtoning på konvensjonelle flater som språk for ordnede steder av energisk liv.
(Bjørg Holene)