CV
OLE ROSÉN

Født 1958 i Ôrebro,. Bor i Norge siden 1984

Utdanning
Statens kunstakademi, Oslo 1984 - 88
Hovedskous målarskola, Gôteborg 1982 - 84
Fil.Cand (Konstvet./litt.vet./etnologi) 1978 - 82
Studieoppehold Kina 1986

Separatutstillinger
Galleri Heer,Oslo 2012
Galleri Trafo, Asker 2011
Karlskoga konsthall 2010
Østfold kunstnersenter 2004
Karlskoga konsthall 1996
Galleri Bifrost, Os 1993
Konstfrämjandet,Örebro 1989
Kristinehamn konsthall 1988

Gruppe-/kollektivutstillinger
Karlskoga konsthall 2009
Mandal kunstforening 2007
Halden/ Østfold kunstnersenter 2005
Høstutstillingen 2005/ 96/ 91/ 88/ 86
Østlandsutstillingen 2005/ 04/ 03/ 02/ 92/ 89
Vårsalongen, Karlskoga konsthall, 2004,/02/-98/6/1/89-80/79-73
Höstsalongen, Värmlands museum, Karlstad 2003/ 97/ 95-91/ 86
Haugesund kunsforening 2003
Värmlands museum 2003
Landstinget/ Värml.konstf. 1994
Ny Ålesund 1993
Konstfrämjandet, Örebro, 1991
Sillagården (sv) 1990
Norske bilder 1990
Karlskoga grafiker (div.) 1979 - 86
Kunstnerforbundet,(juniutst) 1989
Oslo kunstforening (SKA.avg.utst.) 1989
Galleri Se 1989
Hagfors konsthall 1989
Kon s takt, Årjäng 1988
Galleri Gripen,Karlstad 1988
Länsmuseét, Örebro 1987
Länets konst, Örebro 1985/ 83/ 79
Nasjonalgalleriet (Trykk I stein) 1986
Lundabiennalen 1985
Konsthallen Kristinehamn (Kga grafiker) 1985
Konsthallen, Örebro (studieutst.) 1985
Kunstnerforbundet (grafikk under veis) 1985
Konstfrämjandet Gbg (Unga grafiker.) 1983
Värmlands Säby galleri
m fl 1983

Installasjon /performance
Kunstbanken Hamar 2005
Fredriksten, Halden 2005

Utsmykning
Skjold leir Bardufoss. Ferdigstilles 2012/ 13
Skien fritidssenter 2008

Representert/ innkjøp
Stortinget 2010
Kulturrådet (no).(div. arb.) 2003/ 04
Statens konstråd (sv) 1988
Nasjonalgalleriet 1986
Norges ambassade Paris 1987
Sogn og fjordane kunstmuseum
Örebro läns landsting
Värmlands läns landsting
Karlskoga kommun,
Kristinehamn kommun, mfl (sv)

Stipendier
Vederlagsfondet 2011
Vederlagsfondet 2010
Statens kunstnerstipend, 3-årig arbeidsstipend 2005
Kulturrådet utstyr-/prosjektstøtte 2002/ 04
Klaveness reisestip 2000
Vederlagsfondet 1998
Lorch Schives legat 1989
Värmlands konstförenings ungdomsstip. 1989
Statens materialstip 1988
SKA akademistip 1988
Karlskoga stad kulturstipendium m fl 1986

Undervisning og annet
Kunstundervisning og forelesninger v Granum kunstfagskole siden 1997-
Tegneundervisnig KhiO (Avd for scenekunst) 2006/ 07
Medlemsskap
NBK, NBF, Värmlands konstnärsförbund

Tilbake

Back to the 2012 - page