Helene Christensen

Født 3.12. 1958

Utdanning
Granum tegne- og maleskole 1977-78
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, malerlinjen 1978-82
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, grafikk 1982-84

Stipend
J. Finnes legat 1982
Vederlagsfondet 1990

Separatutstillinger
Oslo Nye Teater 1981
Galleri Loppa 1983
Internasjonalt Kultursenter, Løvenstad 1991
Galleri Heer 2002
Galleri Borg 2003
Galleri A Minor 2006
(Rælingen Kunstforening 2008)

Kollektivutstillinger
Galleri Kampen 1982
Oslo Politis Kunstforening 1982
UKS 1983
Østlandsutstillingen 1984 og 2006
Lillesand sommerutstilling 1985-86
NRKs juleutstilling 1990-94
Galleri Henrik Gerner, Moss, 2003
Galleri Brandstrup,Stavanger, 2004
Galleri Heer 2008

Har arbeidet som kulissemaler i NRK fra 1986 til 1995.

Pressemelding (fra utstillingen i Galleri Heer, Oslo, 2002):
"Helene Christensen arbeider innenfor et abstrakt formspråk. Lys og lysvirkninger er et sentralt element i hennes bilder, der ofte halvt oppløste former opptrer i et spenningsforhold mellom dybde og nærhet. Gjennom fargene og lysets spill i rommet søker hun å uttrykke en indre realitet med naturen som en underliggende kraft."

Medlem av NBK og LNM

Tilbake